Zaštitna mreža

Za siguran rad na visini. Otporna na kidanje i  vremenske prilike.

Preuzimanja​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kontakt​​​​​​​

Značajke proizvoda

> U skladu sa standardima

 • Ispunjava zahtjeve mreže tipa „U“
 • U skladu s EN1263-1

> Raspon mreže

 • 2 x 10 m

> Svestrana

 • Zaštita od pada za pojedince
 • Zaštita od predmeta koji padaju
 • Uporaba na građevinskim ili konzolnim skelama

> Otporna na vremenske prilike i kidanje

>Uklj. tri navoja za ispitivanje

 • Navoj za ispitivanje potrebno je poslati Ringeru na pregled.

> Odredbe i direktive 

 • Potrebna godišnja inspekcija
 • Instalacija na sustave u skladu sa zahtjevima EN-1263-2
 • Pogodna za vertikalno postavljanje na sam rub
 • Pričvršćena svakih 75 cm na ugrađene kopče za brzo spajanje

Zaštitne mreže Ringer pružaju maksimalnu sigurnost pri radu na visini te su otporne na kidanje i vodu.

 

Osobna zaštitna mreža Ringer tipa „U“ je zaštitna mreža kod potpornih konstrukcija za vertikalnu uporabu. Koristi se za optimalnu zaštitu ljudi od pada i za zaštitu od predmeta koji padaju.

Osobne zaštitne mreže Ringer tipa „U“ savršene su za upotrebu na skelama i kao bočna zaštita pri radu na nagnutim krovnim površinama, ravnim krovovima i mostovima.

 

Preuzimanja

Zaštitna mreža​​​​​​​

Back to top