Građevinske skele i sigurnost

Građevinska skela je privremena konstrukcija koja omogućava radnicima pristup visokim mjestima i olakšava izvođenje građevinskih radova. Građevinska skela mora biti kvalitetna i u skladu sa svim aktuelnim normativima. Građevinske skele moraju svim radnicima osigurati sigurno okruženje tijekom njihovog rada. U nastavku ćemo vam opisati nekoliko ključnih sigurnosnih mjera koje treba poduzeti prilikom korištenja građevinskih skela.

 Pravilna montaža:

Skela bi trebala biti montirana prema uputama proizvođača i stručnjaka za sigurnost na gradilištu. Osigurajte da su sve komponente skela pravilno spojene i da je konstrukcija stabilna i čvrsta.

Redovito održavanje:

Građevinske skele treba redovito pregledavati i održavati kako bi se osigurala njihova sigurnost i funkcionalnost. Provjerite da nema oštećenja, labavih dijelova ili korozije na skeli. Zamijenite oštećene ili neispravne dijelove.

Sigurno postavljanje:

Skela bi trebala biti pravilno postavljena na stabilnoj podlozi. Osigurajte da su noge skela pravilno postavljene i da je ravnoteža održana tijekom upotrebe. U slučaju nestabilnog terena, treba poduzeti dodatne mjere kako bi se osigurala sigurnost.

Osobna zaštitna oprema:

Svi radnici koji rade na skeli trebaju nositi osobnu zaštitnu opremu (kaciga, sigurnosni pojas, sigurnosne cipele itd.). Osigurajte da su radnici educirani o pravilnom korištenju i nošenju zaštitne opreme.

Ograda i zaštita od pada:

Skela bi trebala imati pouzdanu ogradu kako bi se spriječio pad radnika s visine. Postavite zaštitne mreže ili sigurnosne trake kako bi se osigurala dodatna zaštita od pada ili padajućih predmeta.

Praćenje opterećenja:

Pazite da se na skeli ne premašuje preporučeno opterećenje. Prekomjerno opterećenje može dovesti do urušavanja i ozbiljnih ozljeda.

Obuka radnika:

Svi radnici koji koriste građevinske skele trebaju proći obuku o sigurnom rukovanju i korištenju skela. Obuka bi trebala obuhvatiti pravilno penjanje, kretanje i rad na skeli, kao i postupanje u slučaju hitnih situacija.

 

< nazad​​​​​​​

Back to top